Bispekandidat Michael Fagerlund - sammen om liv og vækst:

Michael Fagerlund

■ Fordi Lolland Falster har brug for en biskop der kan bygge bro mellem præster, ansatte og menigheder

■ Fordi kirkerne i stiftet vokser og udvikler sig og har brug for rummelighed og frihed

■ Fordi det fortsat skal være attraktivt at deltage i menighedsrådene, mens overflødigt buraukrati fjernes.

■ Fordi Lolland-Falster stift også i fremtiden skal være et godt stift at være i, og et stift hvor afstanden til bispegården er kort.

"Lolland-Falster stift står mit hjerte nært efter flere års tjeneste her. Jeg ønsker at bære stiftet yderligere frem således at kirken i endnu højere grad bliver en naturlig del af det folkelige liv. Mine rødder er i den klassiske evangelisk-lutherske teologi, hvor præster og menighed mødes med rummelighed. I et godt musikstykke spiller alle instrumenter sammen og skaber en smuk symfoni; på samme måde skal alle mennesker i kirken føle sig som en del af helheden og vide at de har en vigtig rolle i dette unikke fællesskab"